ประเภทห้องพัก

โลตัส ไพรเวต พูล วิลลา บาย ปวันธร (Lotus Private Pool Villa by Pawanthorn) เกาะสมุย มีประเภทห้องพักไว้บริการทั้งหมด 3 แบบด้วยกันดังนี้

ห้องพัก 4 ห้องนอน (4 Bedroom) โลตัส ไพรเวต พูล วิลลา บาย ปวันธร (Lotus Private Pool Villa by Pawanthorn)

ห้องพัก 4 ห้องนอน (4 Bedroom)

ห้องพัก 2 ห้องนอน (2 Bedroom) โลตัส ไพรเวต พูล วิลลา บาย ปวันธร (Lotus Private Pool Villa by Pawanthorn)

ห้องพัก 2 ห้องนอน (2 Bedroom)

ห้องนอน 3 ห้อง (3 Bedroom) โลตัส ไพรเวต พูล วิลลา บาย ปวันธร (Lotus Private Pool Villa by Pawanthorn)

ห้องนอน 3 ห้อง (3 Bedroom)